Personal tools
You are here: Home documentation tutorials/howtos Pd Tutorials
Document Actions

Pd Tutorials

by Hans-Christoph Steiner last modified 2010-11-19 02:18 AM

Here is collection of howtos and tutorials in many different languages covering a number of different topics.

Pd tutorial in Bulgarian

Posted by Ivan Bachev at 2005-02-22 12:13 AM
Генерален туториал за аудио & PD на български език с примери
Инсталация на PD, Запознаване с интерфейса на PD, Видове обекти и класове обекти в PD, свързване на обектите, изграждане на структури...
http://nml.cult.bg/pd/TUT/pdtut.zip

Във втората част от Туториала за Pd ще се научим да си правим някой често използвани механизми (пр. audio recorder…) при работата с аудио. Ще се запознаем с някой допълнителни възможности на Pd, и ще се научим как да разширим и подобрим функционалността на механизмите си."...
http://nml.cult.bg/pd/PD_TUT_2/PD_TUT_2.zip

http://nml.cult.bg/pd/

Powered by IEM Powered by Plone Section 508 WCAG Valid XHTML Valid CSS Usable in any browser